Her kan du finde en række artikler og rapporter, alle med relevans til søvnapnø og søvnsygdomme.

Dansk Søvnapnø Forening gennemførte i maj måned 2021 en spørgeskemaundersøgelse med det formål at klarlægge hvorledes søvnapnø patienter oplever udredning, behandling og opfølgning i forhold til deres søvnapnø.

Vi fik 642 svar og har på baggrund af disse udarbejdet en samlet rapport, der blandt andet konkluderer at vi overordnet set finder omkring 80% der er tilfredse med deres forløb og behandling, hvilket i sig selv er meget positivt.
Ser vi i stedet på de ca. 20% der er stødt på, ofte store forhindringer i løbet af deres liv med søvnapnø, må vi i foreningen konkludere, at der er plads til forbedring.

Du kan læse hele rapporten HER

Faglig visitationsretningslinje for voksne med søvnapnø – læs mere HER

Diagnostik og behandling af obstruktiv søvnapnø – en medicinsk teknologivurdering, sundhedsstyrelsen 2006 – læs mere HER

Resultater fra Forskningspanelet og James Lind Instituts arbejde med et forskningsprojekt om søvnproblemer.

Denne rapport indeholder Forskningspanelets erfaringer og råd til patienter, der oplever søvnbesvær og søvnproblemer.

Læs rapporten HER

Philips søvnapnø rapport er lavet i samarbejde med Dansk Søvnapnø Forening og apnøforeninger i Sverige i 2017-18

Læs rapporten HER

Studie fra USA foreslår at tandskinnebehandling bør være gratis når CPAP behandling ikke er en mulig hjælp – læs mere HER

Retrospektivt studie af tandskinnebehandling på baggrund af 14 års erfaring, fra USA  – læs mere HER

Dansk studie i tandbøjler ved Niels Petri (dog skrevet på engelsk) – læs mere HER

Australsk studie i tandbøjler – læs mere HER