Dansk Søvnapnø Forening blev stiftet i september 1997 og har i 2023 ca. 900 medlemmer.

Foreningens overordnede formål er at fremme kendskabet til søvnapnø og at arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af søvnapnø eller hermed beslægtede sygdomme. Du kan læse foreningens vedtægter HER.

Dansk Søvnapnø Forening går i dialog med og samarbejder med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Rådet for Sikker Trafik, Transporterhvervenes Uddannelser, forskere og læger, leverandører af CPAP-udstyr med flere.

Da søvnapnø er en sygdom med estimeret 300.000 danskere der ikke er diagnosticeret, arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til søvnapnø gennem forskellige medier.

Foreningen har desuden som mål, at være i kontakt med alle de danske søvnklinikker i forhold til at afdække borgernes generelle mulighed for behandling af sygdommen.

Medlemmerne er Dansk Søvnapnø Forenings fundament. De kontingenter og gaver, vi modtager fra vore medlemmer, er forudsætningen for, at vi kan udføre foreningens arbejde.

Samtidig har det stor betydning, at vi taler på mange menneskers vegne. For jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi, når vi vil påvirke de beslutningstagere, der er med til at forme fremtiden for de mange mennesker i Danmark, der lever med søvnapnø.

Medlemmer af bestyrelsen kommer gerne rundt i landet og holder informationsmøder omkring søvnapnø.

Ved spørgsmål kan du altid tage kontakt til os på info@soevnapnoe.dk eller ringe til os på 35 42 41 26

Dansk Søvnapnø Forening bestyrelsen