Herunder kan du læse om mulighederne for Frit sygehusvalg, Udvidet frit sygehusvalg og finde link til ventetider på udredning og behandling af søvnapnø.

Frit sygehusvalg: 
Giver dig mulighed for frit at vælge blandt offentlige sygehuse i Danmark, i det omfang sygehusene har kapacitet til det.
Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det sygehus, som du gerne vil henvises til.

Udvidet frit sygehusvalg:
Giver dig ret til at vælge undersøgelse (udredning) eller behandling på et privathospital eller klinik (som din region har indgået aftale med), hvis sygehusene i din region ikke kan udrede eller behandle dig inden for 30 dage.

Når du er henvist og modtager en indkaldelse vil det fremgå af brevet, om du har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Tager udredningen mere end en måned, skal du have en udredningsplan. Udredningsplanen skal som minimum indeholde information om næste undersøgelsestid og – sted, og såfremt det er muligt oplysninger om eventuelle øvrige undersøgelser.

Ventetider:
Du kan til enhver tid finde de aktuelle ventetider på søvnapnø udredning og behandling på esundhed.dk

Tryk Start Søgning, skriv Søvnapnø i søgefeltet, vælg mellem frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. Hvis du ikke vælger en region får du derefter en oversigt over alle offentlige søvnklinikker, samt de private søvnklinikker som regionerne har aftale med, inkl. opdaterede ventetider.

Patientvejledere:
Du kan få rådgivning og vejledning om dine rettigheder ved at henvende dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Oversigt over patientvejledere pr. region.

Begrænsninger:
Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et sygehus udenfor egen region eller et privat hospital/klinik.

Rettigheder:
Du kan læse alt om dine rettigheder som patient på Sundhed.dk 

Klager:
Ønsker du at klage over din behandling kan du finde mere information om processen for dette ved Styrelsen for Patientklager