Dansk Søvnapnø Forening er finansieret gennem medlemmernes kontingent, samt udlodningsmidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Driftspulje.

Regnskab for sidst afsluttede regnskabsår findes HER.

I forbindelse med konkrete projekter i foreningen, har foreningen mulighed for at søge sponsorater fra private aktører.
En oversigt over de sponsorater foreningen har modtaget de sidste 5 år findes HER.