Dansk Søvnapnø Forening påtager sig ikke ansvar for indholdet af artikler og links på hjemmesiden, der ikke er udarbejdet af foreningen.

Dansk Søvnapnø Forening forsøger så vidt mulig at benytte sig af råd og henvisninger givet af offentlige myndigheder og sagkundskaben, men vi kan i sagens natur i visse tilfælde ikke altid være sikre på at informationen er 100 % valid. Nogle gange kan det være baseret på erfaring og sund fornuft.

Dansk Søvnapnø Forening er uden ansvar for forhold, der ligger uden for Dansk Søvnapnø Forenings kontrol.

Du kan læse vores Privatlivspolitik HER