Bliv medlem af Dansk Søvnapnø Forening

Som medlem af vores forening bidrager du til arbejdet for en stadig bedre og ensartet behandling af søvnapnø. Du gør det muligt for os, at gennemføre informationskampagner og projekter, der kræver økonomiske midler og som gør en forskel, der både kan ses og mærkes. Jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi, når vi skal påvirke sundhedsmyndigheder og politikere.

  • Du får en forening i ryggen, der arbejder for at forbedre dine behandlingsvilkår
  • Du modtager et medlemsblad 4 gange om året – enten i papirform eller elektronisk
  • Du får mulighed for at deltage i medlemsmøder, såvel regionale som det årlige landsmøde
  • Du kan ringe eller maile til vores administrative medarbejder og vores bestyrelse, der altid vil være dig behjælpelig med at besvare dine spørgsmål

Et medlemskab af vores forening koster:

300 kr. pr. år for privat medlemskab /400 kr. pr. år for husstands medlemskab/500 kr. pr. år for støtte medlemskab