Behandling af søvnapnø har til mål at opnå en uforstyrret søvn med normal vejrtrækning uden vejrtrækningspauser. Dette gøres ved at sørge for, at luftvejene ikke lukker til under vejrtrækning.

CPAP

Den mest almindelige behandling af søvnapnø er med CPAP. Det er også den eneste behandlingsform der pt. er tilskudsberettiget – altså gratis for patienten.

CPAP er en forkortelse af Continuous Positive Airway Pressure, som betyder konstant positivt luftvejstryk. Udstyret består af en maske, der med en slange er forbundet med en lille luftkompressor. Via masken skabes et lille overtryk i svælget, og dette holder luftvejene åbne. På denne måde fjernes både snorkelyd og vejrtrækningspauser (apnøer), og søvnkvaliteten forbedres.

Når diagnosen søvnapnø er stillet på hospitalet eller søvnklinikken, får du her udleveret dit CPAP-udstyr.

Mange patienter oplever, at trætheden forsvinder og at livskvaliteten forbedres efter kun få nætters behandling. For langt de fleste vil brugen af CPAP-udstyret være en livslang behandling.

Tilvænning til CPAP

Du kan have problemer med at vænne dig til CPAP-udstyret, men muligheden for en bedre søvn er stor, så vær tålmodig.

Der vil med stor sandsynlighed bliver brug for justering af udstyrets indstillinger til netop dig – og også med hensyn til masker er der rigtig mange forskellige muligheder.

Det er vigtigt at du holder en god og tæt kontakt med den søvnklinik du er tilknyttet – sammen kan I finde løsningerne og den rigtige optimering af behandlingen.

En indmeldelse i Dansk Søvnapnø Forening er oplagt. Foreningen arbejder for at forbedre behandlingstilbuddene for søvnapnøpatienter i Danmark og er altid klar med råd og vejledning til netop dig.

Vægttab

Hvis man er overvægtig, kan et vægttab resultere i færre apnøer og i enkelte tilfælde kan et vægttab helt helbrede søvnapnøen. Vi ved dog også, at mange søvnapnøpatienter har svært ved at finde det fornødne overskud til at komme i gang med et vægttab.

Den rigtige behandling for søvnapnø kan være netop det, der giver motivationen, energien og overskuddet.

Positionstræner

Behandling af søvnapnø med positionstrænere kan hjælpe personer med let eller moderat søvnapnø, og hvor de fleste apnøer opstår når man ligger på ryggen. Med positionstræneren lærer man at ligge på siden, hvorved apnøerne kan reduceres eller helt fjernes.

Nogle få steder i landet tilbyder man at behandle med positionstræner, men lagt de fleste steder, er udgiften til en positionstræner for egen regning. En positionstræner koster i 2021 ca. 4.500 kr. Før man køber en positionstræner, bør man bede om mulighed for at teste den.

Tandskinner

Behandling af søvnapnø med tandskinne er behandlingsform, der endnu ikke ydes tilskud til. En tandskinne skubber underkæben en lille smule fremad og derved skabes der mere plads i svælget.

Der er foretaget en del forskning omkring tandskinnebehandling som alternativ til CPAP-behandling og på nettet findes mange informationer.

Hvis CPAP-behandlingen ikke alene løser problemet med søvnapnø kan det i nogle tilfælde være en god ide at supplere behandlingen med en tandskinne.

Tandskinne-behandling kan også stå alene. De bedste resultater opnås ved let til moderat søvnapnø, men det har også i nogle tilfælde vist sig at kunne være effektfuldt ved svær søvnapnø.

En tandskinne skal altid tilpasses af en tandlæge med indgående kendskab til tandskinner til søvnapnø. Tandlægen skal sikre, at man ikke f.eks. får løse tænder eller kæbeleds-problemer pga. tandskinnen.

Når man har haft sin tandskinne en tid så tilrådes det, at man kontakter sin søvnklinik for at få foretaget en kontrolmåling, der kan vise effekten af tandskinnen.

Overvejer du at få fremstillet en tandskinne kan det være en god ide at spørge tandlægen om muligheden for at få nogle af sine penge tilbage hvis tandskinnen ikke har den forventede effekt. En tandskinne koster op til 10.000 kr. Pris og kvalitet følges som bekendt ofte ad.

Operation

I nogle tilfælde tilbydes søvnapnøpatienter en operation. De mest almindelige indgreb er fjernelse eller reduktion af mandler, fjernelse af polypper eller opretning af en skæv næseskillevæg.

Alternative forslag til behandling af søvnapnø

Der findes på nettet mange forskellige forslag og tilbud til behandling af snorken og søvnapnø. I reklamerne skelnes der ofte ikke mellem snorken og søvnapnø. Noget virker måske mod snorken, men ikke mod søvnapnø. Der reklameres for næsedråber, næsebøjler, plastre til at sætte på næsen, snorkealarmer, snorkepuder, tungefremfører, samt billige tandskinner, som man selv skal tilpasse – der er mange forslag.

Fælles for de mange alternative forslag er, at effekten som oftest ikke findes veldokumenteret i forhold til behandling af søvnapnø.