Generelt om søvnapnø

Hvad er søvnapnø?

Søvnapnø er ophold i vejrtrækningen mens man sover.

Graden af søvnapnø måles ved, antal ophold i vejrtrækningen på mere end 10 sekunder, i løbet af en time.

Opholdet i vejrtrækningen følges ofte af en højlydt snorken, men ikke alle søvnapnø patienter snorker.

Hvad skyldes søvnapnø?

De fleste søvnapnø patienter har mindre plads i de øvre luftveje end personer der ikke lider af søvnapnø.
Dette kan skyldes størrelsen af skeletdele i kæben eller at de bløde dele af svælget og tungen er forstørrede.

Hvem er i risiko for at få søvnapnø?

Har du diabetes, hjerte-kar-sygdomme eller KOL, så er der høj risiko for, at du har eller får søvnapnø.

Mænd rammes oftere end kvinder, og risikoen for sygdommen øges med alderen.

Sygdommen rammer typisk flere overvægtige end normalvægtige. Men ellers raske og slanke kvinder, mænd og sågar børn kan også lide af søvnapnø.

Kan børn få søvnapnø?

Børn kan også lide af søvnapnø. Her skyldes det oftere problemer med polypper eller forstørrede mandler.

I mange tilfælde kan en mindre operation således afhjælpe barnets søvnapnø.

Børn med søvnapnø snorker ofte højlydt og i dagtimerne kan de have svært ved at koncentrere sig og udvise hyperaktivitet.

Hvor mange har søvnapnø?

Det anslås at 10-20% af mænd og 5-9% af kvinder i alderen 30-60 årige lider af obstruktiv søvnapnø (Kilde; Søvnlæge Jan Ovesen).

Vi har ikke nøjagtige tal for antal søvnapnø patienter i Danmark, men omkring 80.000 har diagnosen, mens omkring 200.000 lever med søvnapnø uden at de ved det.

Er det farligt at have søvnapnø?

Ja, det er farligt at have søvnapnø, hvis man ikke kommer i behandling.

Ubehandlet søvnapnø giver en øget risiko for en lang række følgesygdomme.

Desuden kan du risikere at udgøre en fare for både dig selv og ikke mindst dine medmennesker når du kører bil, da ubehandlet søvnapnø nedsætter din reaktionsevne og du kan derfor risikere at falde i søvn bag rattet.

Kan søvnapnø helbredes?

Søvnapnø er i de fleste tilfælde en sygdom, man må leve med resten af sit liv.

Hvis søvnapnø i høj grad skyldes overvægt, kan vægttab i mange tilfælde nedsætte antallet af apnøer og i enkelte tilfælde helt fjerne dem.

Hvis søvnapnø skyldes en deformitet i næse/svælg, kan en operation fjerne apnøerne. Det er dog et fåtal af de danske apnøpatienter der tilbydes operation.

Hvilke følgesygdomme er der til søvnapnø?

Mange er hele tiden trætte, hvilket kan medføre koncentrations– og hukommelses-besvær, øget irritabilitet og tendens til depression, samt nedsat arbejdsevne.

På sigt er der, såfremt man ikke kommer i behandling, forhøjet risiko for at udvikle alvorlige følgesygdomme så som forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, blodpropper i hjernen, type 2 diabetes og Alzheimers.

Hvad betyder OSA?

OSA står for Obstruktiv Søvnapnø.

Nogle gange bruges betegnelsen OSAS, Obstruktiv Søvnapnø Syndrom.

OSA betyder at de øvre luftveje er forsnævrede eller delvist lukker, på grund af slappe muskler i svælget.

Hvad betyder CSA?

CSA står for Central Søvnapnø.

Ved Central Søvnapnø er det en forstyrrelse i impulserne fra hjernen der giver pauser i vejrtrækningen.

Du kan læse mere om Central Søvnapnø HER

Hvad er forskellen på en apnø og en hypopnø?

Apnø betyder ophold i vejrtrækningen i 10 sekunder eller længere.

Hypopnø betyder reduktion i vejrtrækningen på 10 sekunder eller længere, med et fald i iltmætningen på 4% eller mere.