Med 4.072.000 i støtte fra Hjerteforeningen, igangsætter hjertelæge Morten Lambert et forskningsprojekt omkring søvnapnø og hjerteflimmer/atrieflimren.

Over halvdelen af alle patienter med atrieflimren lider af søvnapnø uden at vide det. Kun en til to procent har nemlig fået diagnosen, selvom søvnapnø kan forværre prognosen.

Hovedprojektet skal afklare om screening for søvnapnø ved hjemmeundersøgelse er effektivt. Det foregår over tolv uger og inkluderer 1.000 forsøgsdeltagere med atrieflimren i et nationalt videnskabeligt lodtrækningsforsøg, der inddeler deltagerne i en interventionsgruppe og en gruppe, der ikke skal gøre noget. Interventionsgruppen skal gennemgå følgende:
• Målinger med et lille apparat, som deltagerne sover med på pegefingeren i fire nætter, som giver svar på om deltagerne har søvnapnø og kan tilbydes behandling.
• Måling af den fysiske aktivitet i starten og i slutningen af undersøgelsen via et accelerometer.
• Måling af hjerterytmen vha. deres mobilkamera og en app.
• Besvarelse af spørgeskemaer om livskvalitet, symptomer på atrieflimren, søvnkvalitet og oplevelser med sundhedsteknologien.

Du kan læse mere om projektet HER.