Fra Rigshospitalet, Dansk Center for Søvnsygdomme, har vi dags dato modtaget følgende information:

Region Hovedstaden har i en længere årrække haft et samarbejde med Apnøklinikken, Allerød og Frederiksberg, om udredning, behandling og kontrol af søvnapnø. Denne aftale udløber 1/6 2023. Regionen har derfor arbejdet med et nyt udbud til fremtidig varetagelse af denne funktion.

Dansk Center for Søvnsygdomme har erfaret at en del patienter har modtaget besked fra Apnøklinikken om at de er blevet afsluttet, uden at det oplyses, hvordan det videre forløb vil være. Dette skyldes beklagelige misforståelser, og vi håber på denne måde at nå patienter, som desværre er blevet omfattet af dette.

Patienter som har et fejlmeldt Philips apparat, der skal udskiftes, skal fortsat henvende sig til Apnøklinikken på 48170500 (alle hverdage 9-11.45) eller info@apnøklinikken.dk

Alle andre patienter vil blive på et senere tidspunkt modtage information om hvor den fremadrettede kontrol kommer til at foregå. Hvis man har yderligere spørgsmål kan man henvende sig til Enhed for Patientvejledning på 38649900.