I medierne kan man dagligt læse og høre, at vi til vinter kan risikere at komme til at mangle strøm i Danmark.
Energiministeriet og net selskaberne arbejder på nødplaner, hvor man i yderste konsekvens kan blive nødsaget til at lukke for
strømmen i boligområder om natten, i op til 2 timer ad gangen.

Vi har i foreningen fået flere henvendelser angående denne problematik.

For mange CPAP bruger vil en strømafbrydelse være en ubehageligoplevelse. Apparatet vil pludselig stoppe, men ventilen i og
hullerne i masken vil sikre at man ikke indånder ren udåndingsluft.

Anderledes kan det være for andre patientgrupper med for eksempel hjemmerespirator og andet elektronisk udstyr.

Vi har kontaktet Danske Patienter og bedt dem rejse sagen overfor sundhedsmyndighederne som en samlet problematik.

Danske Patienter udsendte den 16. oktober denne pressemeddelelse på baggrund af henvendelser fra en lang række patientforeninger:
Høje elpriser og strømsvigt skubber patienter udover kanten.