Dansk Søvnapnø Forening har fået flere henvendelser fra patienter der venter i måneder på at få fornyet deres kørekort i de tilfælde hvor deres søvnapnø skal vurderes.

Har du et kørekort til personbil (Gruppe 1) med almindelig løbetid så er reglerne nu således, at du blot kan søge om fornyelse via Borgerservice når kørekortet er ved at udløbe. I dette tilfælde skal du ikke længere medbringe en attest fra lægen.

Har du til gengæld et kørekort til lastbil eller et erhvervskørekort (Gruppe 2) eller et kørekort til personbil (Gruppe 1) med tidsbegrænsning på grund af søvnapnø, skal du omkring egen læge for at få udfyldt en kørekortsattest inden kørekortet kan fornyes.

Punkt J1 i kørekortattesten omhandler søvnapnø og her skal lægen vurdere, om behandlingen af søvnapnø er tilstrækkelig eller om der skal indhentes en speciallægeattest fra den søvnklinik patienten er tilknyttet.

Kørekortattesten og eventuel speciallægeattest afleveres herefter til Borgerservice.

Hvis den lokale Borgerservice finder det nødvendigt, videresendes kørekortattesten i systemet og lige nu har vi eksempler fra patienter der har ventet helt op mod 6 måneder på at få fornyet deres kørekort, hvilket især er problematisk hvis man har erhvervskørekort.

Vi har kontaktet Færdselsstyrelsen og forelagt dem problematikken med søvnapnø patienter der kommer i klemme i systemet på grund af ventetiderne. Det skriftlige svar fra dem er, at de vil besvare vores henvendelse indenfor 8-12 uger.

Vores anbefaling er således:
Hvis du har kørekort i Gruppe 2 (stort kørekort/erhvervskørekort) eller Gruppe 1 med tidsbegrænsning på grund af søvnapnø, der skal fornyes i år, så sørg for at få startet processen med fornyelse så tidligt som muligt.