Træthed kan være svær at måle, da det ofte er en subjektiv vurdering.

Indenfor det søvnmedicinske område benytter man ofte Epworth træthedsskala, hvor man ud fra en række spørgsmål og svar vurderer den samlede dagstræthed.

Du kan se Epworth skemaet HER