Mange er hele tiden trætte, hvilket kan medføre koncentrations– og hukommelses-besvær, øget irritabilitet og tendens til depression, samt nedsat arbejdsevne.

På sigt er der, såfremt man ikke kommer i behandling, forhøjet risiko for at udvikle alvorlige følgesygdomme så som forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, blodpropper i hjernen, type 2 diabetes og Alzheimers.