Danske Patienter opfordrer beslutningstagere til at holde sig for øje, hvor patient- og pårørendeforeningerne kan skabe merværdi i den samlede indsats for mennesker berørt af sygdom.

I regeringsgrundlaget blev der lovet at der vil bliver lavet en model for stabil grundfinansiering af organisationerne på social- og sundhedsområdet, men der er endnu ikke noget der er ændret.

Danske Patienter har derfor, på vegne af de 106 registrerede patient- og pårørendeforeninger, lavet et indspil til beslutningstagerne i såvel regeringen som ude i regionerne, der sætter spot på foreningernes vigtige rolle og de rammer, der skal til for at understøtte dem fremadrettet.

I udspillet opfordrer Danske Patienters formand, Klaus Lunding, regeringen til at indtænke foreningerne, som en aktiv spiller i civilsamfundet, da det ofte er foreningerne der løfter en række vigtige samfundsopgaver, som ikke løses i det offentlige velfærdssystem. Foreningerne har fingeren på pulsen i forhold til deres målgruppe. De er hver dag i direkte kontakt med patienter og pårørende gennem rådgivning og andre tilbud, hvor både ansatte og frivillige indsamler førstehåndsviden om patienternes og pårørendes oplevelser, udfordringer og behov.

Hele udspillet kan læses HER