I uge 35 har Dansk Søvnapnø Forening sendt et brev til alle de praktiserende læger i Danmark for at skabe mere opmærksomhed på søvnapnø.

Baggrunden herfor er, at mange patienter med søvnapnø erfaringsmæssigt har været medicineret for deres dårlige søvn, deres træthed, forhøjede blodtryk, stress og depression i lang tid, nogle i en årrække, før de endelig diagnosticeres med søvnapnø og kommer i den rette behandling.

I brevet opfordres lægerne til, at der også spørges ind til søvn og symptomer på søvnapnø i konsultationen af de patienter, der er i fokus for livsstilssygdomme.

Sammen kan vi gøre det bedre og jo flere der kommer i behandling, des bedre for patienterne og sundhedssystemet generelt.