I 2021 oprettede Danske Regioner Behandlingsrådet, der har til formål at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til teknologier og indsatser, der giver mere sundhed for pengene.

Dette skal ske ved at understøtte, at der sker en større anvendelse af omkostningseffektive løsninger i sundhedsvæsenet gennem anbefalinger målrettet regioner og hospitaler, men som også kan anvendes af andre aktører i sundhedsvæsenet.

Hvert år igangsættes der 2-3 analyser af et eller flere grundlæggende spørgsmål om f.eks. behandlingsregimer eller tilgang til og organisering af behandlinger.
Analyserne udføres på baggrund af allerede eksisterende forskning på området og defineres derfor ikke som forskningsprojekter.

I år har den ene analyse temaet “Behandling af Obstruktiv Søvnapnø”.

I forbindelse med igangsættelsen af denne analyse er der blev nedsat et Fagudvalg, bestående af specialister indenfor søvnapnø fra alle 5 regioner
– og så er Dansk Søvnapnø Forening blevet udpeget af Danske Patienter til at deltage i arbejdet.

Arbejdet i fagudvalget kommer til at løbe indtil sommeren 2024, hvor der skal foreligge en endelig analyserapport til godkendelse i Behandlingsrådet.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle om detaljerne i analysen, men er meget glade for at få mulighed for at være patienternes stemme i de anbefalinger der i sidste ende vil blive sendt ud til de 5 danske regioner.

Det er netop derfor det er så vigtigt at have en aktiv patientforening, så vi kan få indflydelse der hvor beslutningerne tages.

Den del af arbejdet der er offentligt, vil kunne findes på Behandlingsrådet hjemmeside