Dansk Søvnapnø Forening oplever, at der blandt mange praktiserende læger ikke altid spørges ind til patienternes søvn i forbindelse med udredning af livsstilssygdomme, der i mange tilfælde kan være afledt af ubehandlet søvnapnø.

Søvnapnø er en ”usynlig” lidelse. Trods det at ca. 90.000 danskere har diagnosen og estimeret yderligere 300.000 har søvnapnø uden at være diagnosticeret, så er det ikke noget man taler meget om. Mange patienter oplever at gå årevis med ubehandlet søvnapnø og symptomer som for eksempel udtalt dagstræthed, forhøjet blodtryk, begyndende diabetes, hukommelsesproblemer og depression uden at der undersøges for søvnapnø.

Foreningen sendte derfor i december 2022 en mail til Sundhedsstyrelsen for at få hjælp til:

  1. at målrette en informationskampagne mod de praktiserende læger, for at højne viden på området og sikre at flere patienter i risikogruppen bliver sendt videre til screening for søvnapnø.
  2. Informationskampagne rettet mod befolkningen generelt

På baggrund af vores henvendelse blev vi indkaldt og tirsdag den 10. januar tog næstformand Frank Høgholm og administrativ medarbejder Anette Petersen til møde med Enheden for det Primære Sundhedsvæsen.

Vi fik god mulighed for at tale vores sag og fortælle om vores mission ”Et godt liv med Søvnapnø” underbygget af foreningens erfaringer og forskningsresultater fra flere danske søvnlæger.

Enheden for det Primære Sundhedsvæsen har ansvaret for de faglige Visitationsretningslinier, der på søvnapnø-området ikke er opdateret siden 2015. De er klar over at dette ikke er optimalt, men der er pt ikke afsat ressourcer (økonomiske midler og personale) til en opdatering og det er uklart hvornår den vil blive udført.

Enheden for det Primære Sundhedsvæsen takkede for vores input og kunne godt se vigtigheden af at arbejdet bliver udført, men har ikke ressourcer til at indgå i et samarbejde, hverken omkring information til lægerne eller til befolkningen.

Dansk Søvnapnø Forening er glade for at der blev afsat tid til at høre på os, men samtidig skuffede over at der ikke var hjælp at hente.  Nu vil bestyrelsen lave en plan for hvordan vi så kommer ud med vores budskab, så det bliver fanget de rigtige steder. Dette gør vi blandt andet ved et tæt samarbejde med søvnlæger og forskere på området, der også ser vigtigheden i at få sat fokus på søvnapnø.