Dansk Søvnapnø Forening gennemførte i maj måned en spørgeskemaundersøgelse med det formål at klarlægge hvorledes søvnapnø patienter oplever udredning, behandling og opfølgning i forhold til deres søvnapnø.

Vi fik 642 svar og har på baggrund af disse udarbejdet en samlet rapport, der blandt andet konkluderer at vi overordnet set finder omkring 80% der er tilfredse med deres forløb og behandling, hvilket i sig selv er meget positivt.
Ser vi i stedet på de ca. 20% der er stødt på, ofte store forhindringer i løbet af deres liv med søvnapnø, må vi i foreningen konkludere, at der er plads til forbedring.

Du kan læse hele rapporten HER