Hvis man som CPAP-bruger bliver indlagt og kommer i respiratorbehandling, så kan det måske være rart at vide, hvad der så skal foregå.

Ved respiratorbehandling, bliver man intuberet. Man bliver bedøvet og får lagt et rør (eng: a tube) ned i luftrøret. Røret er på tykkelse med en tommelfinger, og det slutter tæt til luftrørets vægge. Røret sluttes til en respirator som trækker vejret for personen, som forbliver bedøvet så længe respirator behandlingen forløber. CPAP apparatet anvendes ikke i denne forbindelse.

Når vejtrækningsfunktionen bliver normal igen, kan personen vækkes og røret kan fjernes. Derefter skal vedkommende anvende sit CPAP og maske igen når vedkommende skal sove.

Når man er intuberet kan luftvejene ikke suges sammen. Respiratoren trækker vejret for patienten, og der kan ikke opstår obstruktioner af luftvejen, da der er nedlagt at ’stift’ plastrør. Vejrtrækningen er fuldstændig kontrolleret.