Lige nu er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i flg.
Dagens Medicin på en patientklage 14,5 måneder, Det viser
et dataudtræk, som Dagens Medicin har modtaget fra
Styrelsen for Patientklager.

Dermed er sagsbehandlingstiden, der i 2018 var 13,1
måneder, vokset yderligere, og det er ikke acceptabelt,
mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
»Det er fuldstændigt utilfredsstillende for patienterne.
Det må være frygteligt frustrerende med en så lang
sagsbehandlingstid,« siger han.
Hensigten med klageinstanser som Styrelsen for
Patientklager er ikke kun at få placeret et eventuelt
ansvar. Det er også at lære af klagen, så man kan undgå
at fejlen gentager sig.
»Der er et ønske om, at sundhedsvæsenet lærer af fejlen i
klagesagerne. Den kobling mister man, fordi det
tidsmæssigt trækker ud,« siger Andreas Rudkjøbing.
Han påpeger, at det også er stærkt utilfredsstillende for
de læger, som er genstand for klagen.
»Det er i sagens natur utilfredsstillende for lægerne.
Når man er blevet klaget over, vil man naturligvis gerne
vide, hvordan klagen falder ud, så man kan lære af den og
komme videre.«