Det nyetablerede Dansk Enhed for Søvnkirurgi på
Rigshospitalet skal hjælpe svært søvnplagede patienter
med at få deres søvn tilbage.

Enheden samler og optimerer udredning og kirurgisk
behandling, og benytter som de første i Danmark
diagnostiske kikkertundersøgelser i udredningen.

Læs mere her…