Borgere kan med det nye juridisk bindende
behandlingstestamente tilkendegive, at de ikke ønsker
livsforlængende behandling. Behandlingstestamentet kan
oprettes på sundhed.dk

Her gælder behandlingstestamentet
Borgere kan tilkendegive, at de ikke ønsker
livsforlængende behandling i tre specifikke situationer:

Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært
forestående.
Hvis man ligger hjælpeløs hen pga. sygdom, ulykke mv., og
der ikke er tegn på bedring.
Hvis man kommer i en tilstand, hvor behandlingen kan føre
til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af
sygdommen eller behandlingen vurderes at være meget
alvorlige og lidelsesfulde.